Zgody telekomunikacyjne

Oferta skierowana do operatorów telekomunikacyjnych w zakresie świadczenia usług związanych z negocjacją i pozyskiwaniem zgód na udostępnienie nieruchomości od właścicieli i zarządców celem budowy lub modernizacji sieci telekomunikacyjnych , łącznie z przygotowaniem wniosku do Prezesa UKE celem wydania decyzji. Posiadamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę w tym temacie.